Att tro på sig själv

Jag vill dela med er läsare något personligt. Jag har inte alltid varit samma öppna person som jag är nu med min DIY hobby. Jag var till och med tveksam med att skapa en blogg om detta ämne, då jag var så osäker om jag kunde tillföra något nytt till världen och inspirera människor med […]

Mer