Att tro på sig själv

Jag vill dela med er läsare något personligt. Jag har inte alltid varit samma öppna person som jag är nu med min DIY hobby. Jag var till och med tveksam med att skapa en blogg om detta ämne, då jag var så osäker om jag kunde tillföra något nytt till världen och inspirera människor med vad jag skapade. Jag kan säga att jag är glad jag gjorde det i alla fall. Det är ganska synd att så många människor inte vågar göra det dem älskar att göra och jag tror att man stänger in sig om man inte får göra det man vill. Jag vet en vän som faktiskt sökte hjälp via coaching hos psykologa.se och det hjälpte honom mycket att komma ur sin skal och göra det han ville. Det är tack vare honom som jag även tog kontakt med dem och testade på deras coaching. Jag har tagit det jag har lärt mig där och även hjälpt andra som har samma problem.

Våga göra det du vill!

(Visited 1 times, 1 visits today)